Zasady korzystania

Proszę uważnie przeczytać...

Proszę uważnie przeczytać:

 1. Platforma e-learning pełni rolę wspomagającą różne zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i  doktoranckich prowadzonych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Kursy przeznaczone są dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Konto użytkownika na Platformie można założyć samodzielnie podając jako uwierzytelniający adres poczty elektronicznej w domenie uw.edu.pl (w Uniwersytecie Warszawskim).
 4. Konto przypisane jest tylko do jednej osoby. Dane uwierzytelniające dostęp do kont stanowią własność użytkowników.
 5. Zakładający konto powinien podać imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej w domenie uw.edu.pl  (w Uniwersytecie Warszawskim). Konta użytkowników, którzy zmienią swój profil maskując swoje imię i nazwisko, będą zablokowane (zasadą funkcjonowania platformy jako narzędzia wspomagania zajęć jest uczestnictwo w kursach prowadzonych przez pracowników w sposób jawny, analogicznie do zajęć w trybie stacjonarnym).
 6. Pozostałe dane profilu konta mogą być opcjonalnie wypełniane przez użytkownika.
 7. Nadawaniem uprawnień do administrowania danym kursem oraz tworzeniem nowych kursów zajmuje się administrator Platformy.
 8. Część Prowadzących zajęcia zdecydowało się na zamknięcie swoich kursów dla gości. Użytkownicy mają dostęp do kursów tylko po podaniu klucza (hasła).
 9. Klucz dostępu do kursu ustala i podaje studentom Prowadzący dane zajęcia. Osoby znające klucz do kursu nie są upoważnione do informowania o nim innych użytkowników Platformy.
 10. Zasoby umieszczone na platformie są chronione prawem autorskim. Rozpowszechnianie tych materiałów w dowolnej formie bez zgody autorów jest zabronione.
 11. Dane osobowe wskazane w pkt. 5 przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,  przechowywane są przez czas studiów, a po upływie tego czasu dane podlegają skasowaniu lub anonimizacji.
 12. Konto (i wszystkie dane) użytkownika może być usunięte na jego żądanie przez administratora platformy.
 13. Wszelkie problemy, uwagi oraz sugestie związane z funkcjonowaniem Platformy E-Learning proszę zgłaszać administratorowi Platformy, email: psip.el@uw.edu.pl 

Последнее изменение: Четверг, 23 Сентябрь 2021, 09:41